Branimir Brkljač

Branimirova oblast stručnosti su marketing i medijske strategije, a za njim su godine iskustva, uglavom u oblasti direktne prodaje. Drži predavanja i piše kolumne i eseje na temu budućnosti medija i novih marketinških trendova. Profesionalnu karijeru u oblasti direktnog marketinga je započeo 1991. izbacivši na tržište «Kosmodisk». Nakon toga je 1993. bio ko-osnivač kompanije «Studio Moderna», gde je ostao dvadeset godina, sve do 1. januara 2013.

U tom periodu je «Studio Moderna» postala vodeća kompanija iz oblasti TV prodaje u regionu Jugoistočne Evrope. Danas je «Studio Moderna» prisutna u 20 zemalja regiona, pod imenom brenda «Top Shop». U okviru «Studio Moderne», Branimir je radio na polju definisanja marketinških i kreativnih strategija, i bio odgovoran za segment medijske kupovine. Uz to, bio je producent i ko-producent većeg broja uspešnih TV emisija sa brendiranim sadržajem.

Osnivač je kompanije «Terra Panonica», sa sedištem u banatskom selu Mokrin. Ova kompanija poseduje jedinstveni centar za novu kreativnost – Kuća na ravnom bregu, i organizuje različite edukativne programe za mlade u kreativnim granama industrije. Tokom prethodne četiri godine, centar je organizovao veći broj radionica, predavanja, izložbi, festivala i seminara, kojima je prisustvovalo preko 600 preduzetnika, umetnika i drugih stvaralaca iz regiona i drugih delova sveta.