Ivan Gligorijević

  • Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2013. (NTI 2013) na čelu
    tima “Brainiacs” za inovaciju “SMARTING” koja predstavlja mobilnu EEG
    platformu za neuralnu povratnu spregu.
  • Doktorirao u Luvenu (Belgija) na obradi biomedicinskih signala.
  • Najbolji asistent u izboru studenata biomedicinskog inženjerstva na
    Elektrotehničkom fakultetu (ESAT), Leuven, Belgija (2010).