Comments are off for this post

Konferencija mladih profesionalaca

JCI Beograd od 2011. godine svake jeseni organizuje konferenciju koja ima za cilj da naglasi značaj ličnog razvoja mladih za uspeh u karijeri i poslovanju. Teme koje su zadobile najviše pažnje su bile „Emocionalna inteligencija u biznisu“, „Kreativnost u biznisu“, „NLP u biznisu“… Nezaobilazan deo ovih konferencija su business networking event.

Comments are closed.