Lokalna komora JCI Beograd je osnovana 2003. godine uz ogromnu pomoć JCI Švajcarske i  od svog osnivanja aktivno vodi projekte u domenu biznisa, individualnog razvoja, razvoja zajednice i mađunarodne saradnje. Verujući da kroz razvoj liderskih sposobnosti, socijalne odgovornosti, preduzetništva i prijateljstva doprinose razvoju društva, osnivači su uspevali da afirmišu i mlade iz drugih gradova što je posle godinu dana rezultovalo osnivanjem nacionalne komore JCI Srbije.

Na JCI Svetskom kongresu održanom u Beču 2005. godine, JCI Srbija je i zvanično primljena u punopravno članstvo Junior Chamber International. Nakon samo 3 godine, na JCI Svetskom kongresu u Nju Delhiju, JCI Srbija proglašena je za Najbolju nacionalnu organizaciju u svetu u 2008. godini. Danas u Srbiji postoji 6 punopravnih lokalnih komora a jedna komora je u osnivanju.

Osnovni cilj naše organizacije je da kroz rad na stalnom usavršavanju podstaknemo liderstvo, osećaj socijalne odgovornosti i da povežemo ljude koji su zainteresovani za ostvarivanje poslovnih kontakata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

icikonferencija

JCI Istorija

Prva JCI lokalna organizacija nastala je davne 1910. godine u gradu St. Louis, Missouri (USA), odakle je i Henry Giessenbier, koji se usudio da sanja „nemogući san“: kako stvoriti prvu organizaciju na svetu koja će motivisati mlade ljude širom sveta da „udruže svoje glasove“ i time poboljšaju sebe i zajednice u kojim žive. Pet godina kasnije, 13. oktobra 1915. godine, Henry i 32 istomišljenika oformili su Young Men’s Progressive Civic Association (YMPCA). Giessenbier je motivisao mlade ljude da učestvuju u rešavanju problema njihovih zajednica i na taj način pomognu ljudima. YMPCA je preraslo u udruženje koje je okupljalo 750 članova, koje 1916. godine menja naziv u „Junior Citizens“ – JCs ili JayCees.

Posle Prvog Svetskog rata ova organizacija nastavlja da se razvija širom sveta, pod nazivom Junior Chamber, a pred kraj Drugog Svetskog rata (1944) i zvanično postaje međunarodno udruženje mladih lidera i preduzetnika i menja naziv u Junior Chamber International – JCI, koji nosi i danas.

osnivanje

Henry Giessenbier

JCI slogan: Be Better – Budi Bolji

Članovi JCI neprestano traže načine da žive u skladu sa JCI sloganom: Budi Bolji. JCI članovi kritički razmišljaju o aktuelnim problemima u želji da nađu održiva rešenja za bolju budućnost. Ne samo da verujemo da je unapređenje društva i nas samih moguće, već i da je to naša odgovornost.

Ovaj slogan označava da JCI članovi širom sveta razmišljaju kritično o izazovima sa kojima se suočava društvo današnjice i preduzimaju akcije u ime svoje lokalne zajednice kako bi bili deo rešenja. JCI članovi traže bolja rešenja da bi izgradili bolje zajednice, unapređujući sebe i stvarajući bolju budućnost. Mi ne samo da verujemo da pojedinac uvek može biti bolji i da je samim tim poboljšanje u zajednicama moguće, već smatramo da je to naša odgovornost.

Udruženim snagama do pozitivnih promena
JCI na međunarodnom nivou vrlo aktivno učestvuje u globalnim inicijativama sa mnogim drugim organizacijama, a posebno sa Ujedinjenim nacijama. Neke od tih inicijativa su:
• Usavršavanje UN Milenijumskih ciljeva razvoja zajedno sa Ujedninjenim nacijama
• Promocija korporativne društvene odgovornosti (CSR) u malim i srednjim preduzećima (SMEs) u okviru UN Global Compact programa
• JCI Nothing But Nets program zajedno sa Fondacijom Ujedinjenih nacija
• Lokalne ekonomske inicijative sa Međunarodnom Privrednom Komorom u okviru Federacije Svetskih Komora (ICC-WCF)

Osnaživanje mladih građana
JCI programi inspirišu, nude mogućnosti učenja i sticanja liderskih iskustva kroz:
• JCI treninge: Specijalizovane kurseve koji obezbeđuju individualni razvoj i omogućavaju članovima da efikasno vode svoje Lokalne organizacije
• JCI Ten Outstanding Young Persons (JCI TOYP): JCI svake godine odaje priznanje za 10 mladih ljudi koji svojim primerom predstavljaju Misiju, Viziju i Vrednosti JCI
• JCI Svetsko takmičenje u Debati: Članovi savladavaju veštine komunikacije koje im omogućavaju da vode i inspirišu druge.

S ponosom naglašavamo da je JCI jedina organizacija koja ima pravo da u svom amblemu koristi amblem UN. To je rezultat dugogodišnjeg plodonosnog parterstva ove dve međunarodne organizacije.

JCI Partneri 
United Nations – Ujedinjene nacije – UN
Fokus saradnje: UN Milenijumski razvojni ciljevi (UN MDGs)

UN Global Compact
Fokus saradnje: Korporativna društvena odgovornost – Corporate Social Responsibility (CSR)

International Chamber of Commerce (ICC) – Međunarodna privredna komora
Fokus saradnje: Globalni ekonomski napredak

UN Foundation – Fondacija Ujedinjenih nacija
Fokus saradnje: Borba protiv malarije akcijom JCI Nothing But Nets

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Fokus saradnje: Podizanje kapaciteta mladihi

JCI takođe ima uspostavljene partnerske odnose sa sledećim organizacijama: PAHO (Pan-American Helth Association), AIESEC, Konferencija nevladinih organizacija (CONGO), NVO komitet UNICEF-a i Konferencija UN o Trgovini i Razvoju (UNCTAD).

Poznati u JCIu
Kofi Annan – 7. Generalni sekretar UN (1997-2006)
Gen. Hugo Banzer – predsednik Bolivije (1971-1978)
Richard M. Nixon – 37. predsednik SAD (1969 – 1974)
Shui-Bian Chen – predsednik Taiwana (2000-2008)
Henri Konan Bedie – predsednik Obale slonovače (1993-1999)
Charles Lindbergh – pionir avijacije (prvi preleteo Antlantik, 1927)
Jacques Chirac – predsednik Francuske (1995-2007)
George Bush, Sr. – 41. predsednik SAD (1989 – 1993)
«Bill» William J. Clinton – 42. predsednik SAD (1993 – 2001)
Princ Albert od Monaka
Poul Schluter – Danski premijer (1982 – 1993)
Walter Scheel – predsednik SR Nemačke (1974 – 1979)
Taro Aso – Premijer Japana (2008 – 2009)
Keizo Obuchi – Premijer Japana (1998 – 2000)