Lokalna komora JCI Beograd je osnovana 2003. godine uz ogromnu pomoć JCI Švajcarske i  od svog osnivanja aktivno vodi projekte u domenu biznisa, individualnog razvoja, razvoja zajednice i mađunarodne saradnje. Verujući da kroz razvoj liderskih sposobnosti, socijalne odgovornosti, preduzetništva i prijateljstva doprinose razvoju društva, osnivači su uspevali da afirmišu i mlade iz drugih gradova što je posle godinu dana rezultovalo osnivanjem nacionalne komore JCI Srbije.

Na JCI Svetskom kongresu održanom u Beču 2005. godine, JCI Srbija je i zvanično primljena u punopravno članstvo Junior Chamber International. Nakon samo 3 godine, na JCI Svetskom kongresu u Nju Delhiju, JCI Srbija proglašena je za Najbolju nacionalnu organizaciju u svetu u 2008. godini. Danas u Srbiji postoje 4 punopravne lokalne komore.

Osnovni cilj naše organizacije je da kroz rad na stalnom usavršavanju podstaknemo liderstvo, osećaj socijalne odgovornosti i da povežemo ljude koji su zainteresovani za ostvarivanje poslovnih kontakata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

icikonferencija

JCI Istorija

Prva JCI lokalna organizacija nastala je davne 1910. godine u gradu St. Louis, Missouri (USA), odakle je i Henry Giessenbier, koji se usudio da sanja „nemogući san“: kako stvoriti prvu organizaciju na svetu koja će motivisati mlade ljude širom sveta da „udruže svoje glasove“ i time poboljšaju sebe i zajednice u kojim žive. Pet godina kasnije, 13. oktobra 1915. godine, Henry i 32 istomišljenika oformili su Young Men’s Progressive Civic Association (YMPCA). Giessenbier je motivisao mlade ljude da učestvuju u rešavanju problema njihovih zajednica i na taj način pomognu ljudima. YMPCA je preraslo u udruženje koje je okupljalo 750 članova, koje 1916. godine menja naziv u „Junior Citizens“ – JCs ili JayCees.

Posle Prvog Svetskog rata ova organizacija nastavlja da se razvija širom sveta, pod nazivom Junior Chamber, a pred kraj Drugog Svetskog rata (1944) i zvanično postaje međunarodno udruženje mladih lidera i preduzetnika i menja naziv u Junior Chamber International – JCI, koji nosi i danas.

osnivanje

Henry Giessenbier

JCI slogan: Be Better – Budi Bolji

Članovi JCI neprestano traže načine da žive u skladu sa JCI sloganom: Budi Bolji. JCI članovi kritički razmišljaju o aktuelnim problemima u želji da nađu održiva rešenja za bolju budućnost. Ne samo da verujemo da je unapređenje društva i nas samih moguće, već i da je to naša odgovornost.

Ovaj slogan označava da JCI članovi širom sveta razmišljaju kritično o izazovima sa kojima se suočava društvo današnjice i preduzimaju akcije u ime svoje lokalne zajednice kako bi bili deo rešenja. JCI članovi traže bolja rešenja da bi izgradili bolje zajednice, unapređujući sebe i stvarajući bolju budućnost. Mi ne samo da verujemo da pojedinac uvek može biti bolji i da je samim tim poboljšanje u zajednicama moguće, već smatramo da je to naša odgovornost.

Udruženim snagama do pozitivnih promena
JCI na međunarodnom nivou vrlo aktivno učestvuje u globalnim inicijativama sa mnogim drugim organizacijama, a posebno sa Ujedinjenim nacijama. Neke od tih inicijativa su:
• Usavršavanje UN Milenijumskih ciljeva razvoja zajedno sa Ujedninjenim nacijama
• Promocija korporativne društvene odgovornosti (CSR) u malim i srednjim preduzećima (SMEs) u okviru UN Global Compact programa
• JCI Nothing But Nets program zajedno sa Fondacijom Ujedinjenih nacija
• Lokalne ekonomske inicijative sa Međunarodnom Privrednom Komorom u okviru Federacije Svetskih Komora (ICC-WCF)

Osnaživanje mladih građana
JCI programi inspirišu, nude mogućnosti učenja i sticanja liderskih iskustva kroz:
• JCI treninge: Specijalizovane kurseve koji obezbeđuju individualni razvoj i omogućavaju članovima da efikasno vode svoje Lokalne organizacije
• JCI Ten Outstanding Young Persons (JCI TOYP): JCI svake godine odaje priznanje za 10 mladih ljudi koji svojim primerom predstavljaju Misiju, Viziju i Vrednosti JCI
• JCI Svetsko takmičenje u Debati: Članovi savladavaju veštine komunikacije koje im omogućavaju da vode i inspirišu druge.

S ponosom naglašavamo da je JCI jedina organizacija koja ima pravo da u svom amblemu koristi amblem UN. To je rezultat dugogodišnjeg plodonosnog parterstva ove dve međunarodne organizacije.

JCI Partneri 
United Nations – Ujedinjene nacije – UN
Fokus saradnje: UN Milenijumski razvojni ciljevi (UN MDGs)

UN Global Compact
Fokus saradnje: Korporativna društvena odgovornost – Corporate Social Responsibility (CSR)

International Chamber of Commerce (ICC) – Međunarodna privredna komora
Fokus saradnje: Globalni ekonomski napredak

UN Foundation – Fondacija Ujedinjenih nacija
Fokus saradnje: Borba protiv malarije akcijom JCI Nothing But Nets

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Fokus saradnje: Podizanje kapaciteta mladihi

JCI takođe ima uspostavljene partnerske odnose sa sledećim organizacijama: PAHO (Pan-American Helth Association), AIESEC, Konferencija nevladinih organizacija (CONGO), NVO komitet UNICEF-a i Konferencija UN o Trgovini i Razvoju (UNCTAD).

Poznati u JCIu
Kofi Annan – 7. Generalni sekretar UN (1997-2006)
Gen. Hugo Banzer – predsednik Bolivije (1971-1978)
Richard M. Nixon – 37. predsednik SAD (1969 – 1974)
Shui-Bian Chen – predsednik Taiwana (2000-2008)
Henri Konan Bedie – predsednik Obale slonovače (1993-1999)
Charles Lindbergh – pionir avijacije (prvi preleteo Antlantik, 1927)
Jacques Chirac – predsednik Francuske (1995-2007)
George Bush, Sr. – 41. predsednik SAD (1989 – 1993)
«Bill» William J. Clinton – 42. predsednik SAD (1993 – 2001)
Princ Albert od Monaka
Poul Schluter – Danski premijer (1982 – 1993)
Walter Scheel – predsednik SR Nemačke (1974 – 1979)
Taro Aso – Premijer Japana (2008 – 2009)
Keizo Obuchi – Premijer Japana (1998 – 2000)

Predsednici JCI Beograd

2003, 2004 Vuk Vukićević
2005 Stojan Vujko
2006 Miloš Živanović
2007 Milan Marković
2008 Vlada Mitrović
2009 Igor Perić
2010 Marko Arambašić
2011 Aleksandar Nedeljković
2012 Jelena Roskić
2013 Dragana Radišić
2014 Miša Lazović
2015 Milena Milojević
2016 Anja Mitić
2017 Julijana Miljković
2018 Dražen Stanković
2019 Jovana Zvicer