Comments are off for this post

Panel diskusija „Upoznati Švajcarsku kao partnera“ – 23. februar 2015.

VREME I MESTO : Ponedeljak, 23. februar 2015, 17h-19h, u prostorijama Provredne komore Srbije, Resavska 15, Beograd

Junior Chamber International (JCI) Beograd okviru Twinning programa između Beograda i Berna, odnosno Srbije i Švajcarske, a povodom obeležavanja stogodišnjice postojanja JCI kao organizacije, organizuje panel diskusiju sa temom „Upoznati Švajcarsku kao partnera“. Partneri u organizaciji ovog događaja su Privredna komora Srbije i švajcarska kompanija SIKA.

Cilj panel diskusije je da javnost i zajednicu mladih lidera i preduzetnika u Srbiji upozna sa švajcarskom organizacionom kulturom i mogućnostima poslovne saradnje, kao i da osvesti koji su to važi aspekti poslovanja sa inostranstvom kroz konkretne primere. Nakon panel diskusije biće upriličen koktel koji će podstakli mogućnost poslovnog umrežavanja i razmenu iskustava.

Učesnici

Otvaranje i uvodno obraćanje: Nermina Ljubović, Direktor Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije i Milena Milojević, predsednik JCI Beograda

Panel diskusija: Veselin Ćesarov, predstavnik JCI Švajcarske, privrednik; Nikola Cvetković, JCI Svetski podpredsednik, preduzetnik; Nataša Ćirović, Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta; Ivan Josimović, Šef Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda.

_DSC0187    _DSC0197    _DSC0192

O Twinningu

U maju 2014, na JCI Sastanku glavnih gradova Evrope (European Capitals Meeting) JCI Srbija i JCI Švajcarska su potpisali Twinning sporazum, a zatim ga potvrdili u oktobru na Nacionalnoj Konvenciji JCI Švajcarske održanoj u Friburgu.

Cilju ovog sporazuma je razmena znanja i iskustva između pomenutih komora, a koja bi članovima i zajednici omogućila višesturke benefite iz ove međunarodne saradnje, uključujući ekonomske i kulturne aspekte.

Saradnju su podržali Ambasadori obe zemlje.

Panel3    _DSC0222    _DSC0188

Comments are closed.