Comments are off for this post

Roditelj za primer – interaktivne radionice za decu i roditelje

Pozivamo sve roditelje koji žele da nauče nove tehnike i dobiju ideje kako da sami razvijaju različite sposobnosti kod svoje dece, da nam se pridruže 5. juna na jednodnevnom interaktivnom seminaru “Roditelj za primer” koji JCI Beograd organizuje uz pomoć i podršku Dečijeg kulturnog centra Majdan.

Radionice su namenjene roditeljima i mališanima uzrasta od 3 do 7 godina. Kroz igru, primere i vežbanje, naši predavači će vam okriti kako da razvijate kreativnost, emocijalnu i socijalnu inteligenciju kod vaše dece. Korišćenje govora kao podsticaja za razvoj mišljenja deteta, vaspitanje bez nagrade i kazne, koje su to vežbe pogodne u prevenciji deformiteta kod dece, hiperaktivnost i nezainteresovanost su samo neke od tema na kojima ćemo raditi.

Seminar će se održati u prostorijama dečijeg kulturnog centra Majdan. Cena učešća za porodicu je 500 dinara.

Prijavite se na ovom linku

AGENDA:

I II
15:15 – 15:30 Check in
15:30 – 16:45 “Kako kroz igru organizovati sportsko popodne vašem detetu” – Nikola Dubljanin “Slagalica osećanja” – Marina Brašić i Bojana Jevtić
16:45 – 17:25 Animatorski program za decu
Q&A sa predavačima za roditelje
17:25 – 18:40 “Vaspitanje bez nagrade i kazne do dobrog deteta i dobrog đaka” – Milica Novković “Naš idealan dan” – Sandra Jovanović i Predrag Đorđević

 

O radionicama:

____________________________________________________________________________________________

Slagalica osećanja – Marina Brašić, Bojana Jevtić

Cilj radionice je da kroz reči i slike roditelji i deca prepoznaju i uče o osećanjima. Roditelji će se upoznati sa značajem razvijanja sposobnosti da deca prepoznaju svoja osećanja i kroz igru i boje nauče da ih izraze. Upoznaćemo razne tehnike od početnog slova imena do osobine i dečijoj omiljenoj životinji, duga prijateljstva, bojenje liste emocija u vidu crteža i drvo osećanja.

Radionica je namenjena roditeljima i deci uzrasta od 5 do 7 godina.

Broj prijava: do 10 porodica

Marina Brašić je diplomirani specijalni pedagog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut u edukaciji. Dugi niz godina radi sa decom i mladima različitih socijalnih i psiholoških potreba. Kroz različite edukacije i praktično iskustvo, usavršavala je rad sa decom i mladima sa specifičnim problemima kao što su deficit pažnje i hiperaktivnost, traume, poremećaji u ponašanju i emocionalni problemi. Učestvovala je u realizaciji različitih programa podrške mladima u riziku, trener je vršnjačkih edukatora u oblasti razvoja životnih veštna mladih kroz  psihodramu. Individualno i savetodavno radi sa roditeljima i decom . Autor je većeg broja članaka u domaćim časopisima iz oblasti psihologije; autor i voditelj edukativne radionice za roditelje „Kako preživeti tinejdžera“.

Bojana Jevtić je diplomirani specijalni pedagog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut u edukaciji. Godinama radi sa decom i mladima različitih potreba i problema. Iskustvo stiče u neposrednom individualnom i grupnom radu. Trenutno je angažovana na projektu Savetovalište za decu i porodicu. Kroz različte edukacije i praktično iskustvo usavršavala je znanja i veštine rada sa decom sa problemima u ponašanju, emocionalnim problemima, AD/HD (hiperkinetički poremećaj) i sa mladima kojima je potrebna dodatna podrška u osamostaljivanju. Autor je i voditelj edukativne radionice za roditelje „Kako preživeti tinejdžera“.

____________________________________________________________________________________________

Naš idealan dan – Predrag Đorđević i Sandra Jovanović Đorđević

Cilj radionice je da se ostvari usaglašavanje između želja roditelja i dece, da bolje čuju jedni druge i da dodaju još jedan kanal svakodnevnoj komunikaciji. Upoznaćemo se sa međusobnim crtežima idealnog dana deteta i roditelja i videti šta svaki crtež znači, na šta asocira i kakav je odnos između njih. Videćemo kako bolje da razumemo naše dete i način na koji nam se obraća. Kroz simbole i umetnost se sve čuje.

Radionica je namenjena roditeljima i deci uzrasta od 5 do 7 godina.

Broj prijava: do 10 porodica

Predrag Đorđević je psiholog, O.L.I. psihoterapeut, trener životnih veština, biofidbek i neurofidbek terapeut i trener, autor i edukator ALFA  projektivnih psihoterapijskih kartica,  asertivni trener i operativni trener u biciklizmu. Autor je većeg broja članaka objavljenih u  domaćim časopisima iz oblasti psihologije, ekologije, zaštite životne sredine i ornitologije. Zaposlen je u O.L.I. centru kao predavač, učestvuje u iskustveno­edukativnim programima,  kreira i održava psihološke radionice (Ključevi emocionalnog razvoja, Telesna psihoterapija).  Kombinujući likovnu umetnost i psihoterapijska znanja, u saradnji sa Sandrom Jovanović, razvio je nekoliko inovativnih projektivnih terapijskih tehnika.

Sandra Jovanović je psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut, life coach i edukator, autor i edukator ALFA projektivnih psihoterapijskih kartica, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar. Objavila je niz naučnih i stručnih radova; koautor je knjiga: ADD/ADHD ­ Deficit pažnje i hiperaktivnost kod dece (Centar za primenjenu psihologiju 2006, Beoknjiga 2009), Psihologija uspeha – živeti ili životariti (Narodna Knjiga 2006, Beoknjiga 2009), Sposobnost za ljubav i rad (Beoknjiga 2013).

____________________________________________________________________________________________

Kako kroz igru organizovati sportsko popodne vašem detetu – Nevena Jovanović i Nikola Dubljanin

Cilj radionice je da roditeljima predstavi značaj fizičke aktivnosti za pravilan rast i razvoj deteta i predoči mogućnost i ideje kako da organizuju sportsku aktivnost. Upoznaćemo se vežbama koje su značajne u prevenciji najčešćih deformiteta, vežbama za razvoj motoričkih sposobnosti kroz poligone i primere pomoću kojih će roditelji moći samostalno da organizuju detetu sportsku aktivnost.

Radionica je namenjena roditeljima i deci uzrasta od 3-10 godina.

Broj prijava: neograničen

Nikola Dubljanin – diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u  Beogradu. Uz podršku profesora i kolega sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, 2011. godine osnovao je školu sporta „Sport kids“. Od osnivanja sportske škole posvećen je razvoju motoričkih sposobnosti kod dece. Plan i program škole sporta „Sport kids“ do sad je pohađalo oko hiljadu mališana uzrasta od 3.0-10.0 godina što za njega predstavlja najveći uspeh.

Nevena Jovanović – diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, nakon kojih je završila i Master studije. Radila je kao trener ritmičke gimnastike sa decom predškolskog i osnovno školskog uzrasta. Trenutno radi kao profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi „Kralj Petar II Karađorđević“ i kao trener u školi sporta „Sport kids“.

____________________________________________________________________________________________

Vaspitanje bez nagrade i kazne do dobrog deteta i dobrog đaka – Milica Novković

Cilj radionice je da se prikaže na koji način roditelji mogu podizati svoje dete a da to nije kroz nagrade i kazne. Milica će nam pokazati kojih su to 5 izvornih emocija sa kojim se čovek rađa i koji su su to 5 spoljašnjih autoratitivnih i “plišanih” vaspitnih modela koji su uzroci gotovo svih posledica u odnosu roditelj-dete.

Radionica je namenjena roditeljima i deci uzrasta od 5-10 godina.

Broj prijava: neograničen

Milica Novković je autor “Porodičnog bukvara”, “Bit(ka) ljubavi”i autor Programa “Vaspitanjem bez kazne i bez nagrade do smanjenja nasilja u porodici, vrtiću i školi”. Dvadesetpet godina je bila profesor u osnovnim i srednjim školama Beograda. Primenjivala je veliko pedagoško delo pokojnog profesora Petra Savića.Svoje ogromno iskustvo u primeni “Nove škole”, koja počiva na principu odnosa bez kazne i bez nagrade, je primenila u radu u svom vrtiću “Dobar đak”. 1999 svo svoje iskustvo i znanje pretače u knjigu “Porodični bukvar”, koju namenjuje savremenoj porodici. Milica je shvatila, da je usvajanje “plišanog” vaspitanja,ukidanje štapa, a usvajanje “šargarepe” nanelo veliko štetu porodici, pa time vrtiću, školi i društvu u celini. 

____________________________________________________________________________________________

Animatorski prorgram:

Animacija u trajanju od 40-45min. puna smeha, fora i gegova prilagođena uzrastu dece. U animaciji će biti uključeni mađioničarski trikovi, gegovi, koreografijice i neke muzičke i sportske igre.  Nakon animacije slede nagradice za one drugare koji su bili dobri i učestvovali u igri sa Klovnom.

Comments are closed.